Înregistrarea rezumatelor este indisponibilă
Termenul limită pentru înregistrarea participanților a fost 30.10.2021, ora 23:59!

Rezumatul va fi redactat limba română.

Fișierul unic conținând rezumatele în română va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Structura rezumatelor:

 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 100 de caractere
 • Numele autorilor scrise pe un rând şi în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori (fără titluri academice). Autorii vor fi scriși sub forma prenume, nume.
 • Afilierea autorilor (instituţie, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul în limba română se va scrie obligatoriu cu diacritice!
 • Pentru redactarea textului se va folosi Times New Roman, 11pt
 • Textul propriu zis va avea maxim 250 de cuvinte cuprinzând obligatoriu: introducere, material și metodă, rezultate și concluzii
 • Nu se acceptă tabele, grafice, fotografii şi bibliografia în rezumat
 • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
 • Se va insera obligatoriu un rând separat pentru maximum 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.
 • Conținutul rezumatului este în totalitate responsabilitatea autorului.

Rezumatele vor fi trimise online până la 31.10.2021

IMPORTANT! Pentru a înscrie un rezumat, autorul prezentator trebuie să se înregistreze în prealabil ca participant la SIMPOZION, prin completarea Formularului Online de Înregistrare. 

Nu vor fi luate în considerare rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant!

După analizarea tuturor rezumatelor de către comitetul stiintific, se va transmite un email de confirmare/respingere al lucrarii.