Generic  Instructor Course (GIC) oferă pregătirea necesară în vederea formării viitorilor instructori care vor preda cursurile European Resuscitation Council (ERC).

Numai candidații care au fost recomandați ca potențiali instructori (IP) de la cursurile ERC: Advanced Life Support (ALS), European Pediatric Life Support (EPALS), Immediate Life Support ( ILS), European Pediatric Immediate Life Support (EPILS), Newborn Life Support (NLS) sau ETC (European Trauma Course),  pot participa la un GIC.

GIC trebuie să fie efectuat  în termen de 3 ani de la data cursului la care a fost făcută recomandarea de IP și fiecare candidat trebuie să dețină în continuare un certificat valabil al cursului respectiv.

Cursuri de Generic Instructor sunt organizate în multe centre din Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Cursurile sunt standardizate, aprobate și certificate de ERC, ceea ce asigură uniformitatea conținutului, strategiei de predare și evaluării formative, indiferent de centrul în care se desfășoară.

GIC este un curs de două zile, iar timpul este dedicat prezentărilor teoretice și activităților practice. La finalul cursului candidații vor fi capabili să:

  • Înțeleagă și să aplice tehnicile de predare și facilitarea învățării prin discuții în grupuri mici
  • Înțeleagă și să aplice tehnicile de predare și facilitarea învățării unei abilități practice, pentru evaluarea formativă
  • Conducă o sesiune de predare prin simularea unui caz de stop cardiac.
  • Ofere feedback constructiv și corectiv pentru a facilita o îmbunătățire continuă a procesului de formare
  • Conducă o sesiune de testare prin simularea unui caz de stop cardiac, pentru evaluarea finală

Toate atelierele practice sunt precedate de demonstrații  practice și  discuții interactive în care sunt  evidențiate competențele preconizate.

Evaluarea candidaților GIC este formativă și are loc pe parcursul cursului, cu feedback oferit de instructori (Instructor Trainer).

Limba de predare este ENGLEZA/ ROMÂNĂ, iar cursul este organizat conform regulamentului ERC.

Evenimentul se va desfășura în condiții de siguranță, respectând distanțarea socială, protejându-ne cu mască, mănuși, aerisire permanentă, aparat de ozonificare, dezinfectant în fiecare încăpere, mâncare servită în caserole individuale, etc.

Pentru informații suplimentare vizitați www.erc.edu  sau trimiteți un mesaj la contact@asidu.ro